Gradient curve

Velkommen til Onlineprøver.dk

Med Alineas onlineprøver får eleverne et godt afsæt til en vellykket afgangsprøve.

Eleverne vænner sig til prøvesituationen og lærer egne styrker og svagheder at kende.

For de fleste prøvers vedkommende rettes alt automatisk, så læreren sparer tid på rettearbejdet.

Det faglige indhold i onlineprøverne svarer til folkeskolens afgangsprøve.


Klik ind på de enkelte fag og få mere information og adgang til de enkelte prøver. Prøv selv!

Alle fag har ét prøvesæt, som ligger frit tilgængeligt for skolens lærere.